Enerlink sp. z o.o.

Systemy rozdziału energii elektrycznej

Zakres usług:

 1. Prefabrykacja rozdzielnic Nn do 6300A na bazie aparatury dostępnych na rynku producentów:
   - system Prisma 4000A firmy Schneider Electric
  - system XL3-6300 firmy Legrand
  - system x-Energy 5000A firmy Eaton Moeller Electric również wersja kasetowa
 2.  Prefabrykacja rozdzielnic AKPiA i szaf falownikowych
 3.  Prefabrykacja rozdzielnic pomiarowych typu ZELP do budownictwa wielorodzinnego:
  - wykonanie rozdzielnic o dedykowanych wymiarach do istniejących wnęk
  - systemy wielolicznikowe pod jednymi drzwiami rewizyjnymi lub każdy pomiar osobno
 4. Pomiary, dobór rozwiązań kompensacji mocy biernej:
  - prefabrykacja baterii do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej
  - baterie kondensatorów w wersji wiszącej w obudowach metalowych I klasa IP 31,IP 40,IP55 i termoutwardzalnych II klasa IP44
  - baterie kondensatorów w wersji stojącej w obudowach metalowych I klasa IP 31,IP 40,IP55
  - baterie kondensatorów dławikowe 7% i 14% wersji stojącej w obudowach metalowych I klasa IP 31, IP 40, IP55 z
  - baterie kondensatorów tyrystorowe
  - baterie kondensatorów mieszane tyrystorowo-stycznikowe
  - baterie dławikowe
  - baterie mieszane dławikowo-kondensatorowe
  - filtry i kompensatory aktywne
    - baterie kondensatorów do obciążeń asymetrycznych regulacją w każdej fazie osobno z zastosowaniem kondensatorów jednofazowych
  - kompensatory indywidualne dla pojedynczych urządzeń
 5. Serwis rozdzielnic elektrycznych:
  - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
  - remonty, modernizacje i konserwacje
  - przeglądy i oceny stanu technicznego istniejących rozdzielnic
  - inspekcja termowizyjna
  - inwentaryzacja rozdzielnic
  - wymiany wyłączników typu APU na nowe aparaty (retrofity)
 6. Dostawy materiałów i osprzętu elektrycznego:
  - rozdzielnice systemowe średniego napięcia
  - transformatory śn/nn
  - szynoprzewody wraz z montażem
 7. Wykonywanie mostów szynowych pomiędzy transformatorem a rozdzielnicą Nn w wersji gotowych mostów szynowych lub
  prefabrykowanym systemem szynowym
 8. Modernizacje i przeróbki układów SZR